by peter

MEDIA

Korona kuriin kuparilla – Porvoolaiskeksinnön suosio voi räjähtää

Por­voos­sa on syn­ty­nyt kek­sin­tö, jon­ka avul­la kaik­kiin stra­te­gi­siin pin­toi­hin voi­daan asen­taa vi­ruk­sia ja bak­tee­re­ja no­pe­as­ti tu­ho­a­va ku­pa­ri­suo­jaus. Ku­pa­ri ol­la yk­si kei­no tau­tia ai­heut­ta­vien eri­lais­ten bak­tee­rien ja vi­rus­ten – sal­mo­nel­las­ta ko­ro­naan – le­vi­ä­mi­sen eh­käi­sys­sä. Lue lisää linkistä.

Porvoo Golfissa tartutaan nyt kupariin

Korona-aika on pakottanut meitä ajattelemaan monia tavalliseen elämään liittyviä käytäntöjä uudelleen. Jokaisen on tänä päivänä tarkasti huomioitava, millä tavalla välttyisimme tai olisimme itse levittämättä viruksia ja bakteereja. Lue lisää linkistä.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More